Sari la conținut

Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene se reuneşte astăzi la Luxemburg

Consiliul Afaceri Generale (CAG) al Uniunii Europene (UE) se reuneşte la 24 octombrie 2023, la Luxemburg, luând în discuţie pregătirea viitorului Consiliu European, dialogul anual privind statul de drept, setul de instrumente demografice propus recent de Comisie, relatează sursa.

Consiliul Afaceri Generale va continua pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 26-27 octombrie 2023 prin dezbaterea proiectului de ordine de zi. Pe proiectul de ordine de zi a Consiliului European din 26-27 octombrie se află situaţia din Ucraina, cadrul financiar multianual 2021-2027, politica industrială şi energie, migraţia, pregătirile pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Dubai (COP28).

Consiliul European s-a reunit recent şi la 17 octombrie 2023, într-o reuniune extraordinară, condamnând încă o dată atacurile teroriste comise de Hamas împotriva Israelului şi a populaţiei acestuia. În context, liderii UE şi-au exprimat solidaritatea deplină cu poporul israelian şi au arătat că “Israelul are dreptul de a se apăra, întotdeauna în conformitate cu dreptul umanitar şi internaţional.”

Cu privire la dialogul anual privind statul de drept, miniştrii de resort vor purta o discuţie pentru fiecare ţară în parte, axându-se pe Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda şi Grecia. Rapoartele anuale privind statul de drept examinează evoluţiile din toate statele membre, atât pozitive, cât şi negative, în patru domenii cheie pentru statul de drept: sistemul de justiţie, cadrul anticorupţie, pluralismul şi libertatea mass-media şi alte probleme instituţionale legate de controale şi echilibrări. Capitolele de ţară, care se bazează pe o evaluare calitativă efectuată de Comisie, analizează noile evoluţii faţă de Raportul anterior.

De asemenea, în cadrul CAG din 24 octombrie, Comisia îşi va prezenta setul de instrumente demografice, publicat la 11 octombrie 2023, urmat de un schimb de opinii. “Schimbările demografice au un impact direct asupra capitalului uman al UE şi asupra competitivităţii. În următorii ani, scăderea şi îmbătrânirea continuă a populaţiei UE riscă să producă un impact negativ asupra competitivităţii pe termen lung a UE. (…). Se estimează că populaţia de vârstă activă a UE va scădea cu 57,4 milioane până în 2100, iar rata de dependenţă la bătrâneţe va creşte de la 33% la 60% până în 2100.”, se arată în comunicarea Comisiei din 11 octombrie.

În ceea ce priveşte limbile utilizate în Uniunea Europeană, miniştrii afacerilor europene ai UE vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce priveşte solicitarea Spaniei de a include limbile catalană, bască şi galiciană în Regulamentul nr. 1/1958, care reglementează regimul lingvistic al UE. La 17 august 2023, Guvernul spaniol a solicitat preşedinţiei Consiliului UE să lanseze procedura de modificare a Regulamentului 1/1958 de stabilire a regimului lingvistic al UE, pentru a include limbile catalană, bască şi galiciană – limbi spaniole care beneficiază de statutul de limbi oficiale în Spania şi sunt recunoscute ca limbi oficiale, în temeiul articolului 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană – în regimul lingvistic al UE, indică site-ul https://data.consilium.europa.eu/.

Anterioara reuniune a Consiliului Afaceri Generale a fost una informală şi a avut loc în zilele de 27-28 septembrie 2023, la Murcia, în Spania, sub egida preşedinţiei spaniole a Uniunii. S-a discutat despre implicaţiile unor viitoare extinderi ale Uniunii Europene la peste 30 sau peste 35 de state şi despre progresul Autonomiei Strategice Deschise a Uniunii.

Consiliul Afaceri Generale (CAG) este una dintre cele 10 formaţiuni ale Consiliului UE, care pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte rezultatele acestora, dar, în acelaşi timp, este responsabil şi de o serie de domenii de politică transsectorială. Politicile transsectoriale, de care se ocupă CAG, sunt extinderea UE şi negocierile de aderare, adoptarea cadrului financiar multianual, (planul bugetar pe şapte ani al UE), politica de coeziune, organizarea instituţională a UE. CAG se ocupă, de asemenea, de orice alt dosar pe care i-l încredinţează Consiliul European.

Consiliul Afaceri Generale este alcătuit, în principal, din miniştrii afacerilor europene ai tuturor statelor membre ale UE. La reuniuni este reprezentată şi CE prin comisarul care răspunde de relaţiile interinstituţionale, în funcţie de subiectul dezbătut. Consiliul UE exercită, împreună cu PE, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Am înţeles!